DE
BEGELEIDING

Iedere fellow krijgt een Persoonlijk Begeleider. Iedere locatie biedt 24/7  Woonbegeleiding.

De Persoonlijk Begeleider

Iedere fellow stelt samen met zijn Persoonlijk Begeleider een begeleidingsplan op. Gezamenlijk bepalen ze, per levensdomein, het niveau van zelfredzaamheid en de behoefte aan ondersteuning. De Persoonlijk Begeleider bewaakt samen met de fellow de voortgang en stuurt op gewenste resultaten en waarborgt de kwaliteit en samenwerking van alle betrokkenen. 

 

De Persoonlijk Begeleider is ook de vaste gesprekspartner. Hij helpt met contact met instanties en bij het voor- en/of nabespreken van lastige situaties. Hij voert in nauwe samenwerking met de bewoner, de regie over het begeleidingstraject. Elk kwartaal evalueert de Persoonlijk Begeleider samen met zijn fellow het Zorgleefplan aan de hand van de Zelfredzaamheidsmatrix. Waar nodig worden onderdelen aangepast.

Woonbegeleiding

Overdag is op iedere locatie een woonbegeleider aanwezig. Hij helpt met onderdelen van het dagprogramma en ondersteuningsvragen; van hulp met boodschappen tot het het aanvragen van een uitkering. Je kan ook altijd even terecht voor een praatje.  De woonbegeleider ziet er ook op toe dat de regels door iedereen worden nageleefd.

 

Op sommige locaties is de woonbegeleiding 24/7 aanwezig. Op de andere locaties is de woonbegeleiding altijd bereikbaar. Om te helpen met ondersteuningsvragen en om de dialoog aan te gaan over specifieke wensen en behoeften.