CLIËNTENRAAD

Conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), die bepaalt dat elke zorginstelling verplicht is om een cliëntenraad in te stellen, heeft Zero&Sano een cliëntenraad.

Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat, namens de cliënt en vanuit de ervaring van de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. De cliëntenraad wordt gevormd door cliënten en ex-cliënten. De samenstelling wordt in ieder geval niet door de zorginstelling bepaald en medewerkers van de zorginstelling zitten dan ook niet in de cliëntenraad.

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en houdt de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten. Gemiddeld 4 keer per jaar vergadert de cliëntenraad en gemiddeld 4 keer per jaar overlegt zij met de Raad van Toezicht/Directie.

clientenraad@zerosano.nl