DE KOSTEN

Vanzelfsprekend zijn er aan het verblijf bij Zero&Sano kosten verbonden. In de meeste gevallen vergoedt de gemeente het voornaamste gedeelte.

Zorg in natura (ZIN) en maatwerkvoorziening

In veel gevallen geeft de gemeente een WMO-indicatie voor zorg af op basis van een maatwerkvoorziening inclusief de componenten woon- en leefgeld. De gemeente vergoedt dan de huur en een deel van het levensonderhoud. Kosten voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, uitjes en dergelijke zijn voor eigen rekening.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Andere gemeenten vergoeden de zorg bij Zero&Sano in de vorm van een PGB. Dan moet de fellow, in het algemeen, iemand uit zijn netwerk aanwijzen om gezamenlijk de de verantwoording te dragen voor de besteding van dit budget. In dit geval zijn de kosten voor levensonderhoud, net als de kosten voor boodschappen, openbaar vervoer, uitjes, persoonlijke verzorging én de huur van de accommodatie volledig voor rekening van de bewoner. De kosten voor de zorg worden vergoed vanuit het PGB.

Hulp bij aanvraag WMO indicatie

Vanzelfsprekend ondersteunen wij kandidaat-fellows, en eventueel hun familie, graag bij de aanvraag van een WMO-indicatie voor zorg bij Zero&Sano.

Private funding

In sommige gevallen willen fellows, om begrijpelijke redenen, liever niet dat de zorg via de overheid wordt georganiseerd. Voor hen is private funding is ook mogelijk.

Meer weten?

Wil je meer weten over de kosten, het aanvragen van een WMO-indicatie, PGB of private funding? Neem dan even contact op met behulp van het contactformulier. We helpen graag!

* In alle gevallen van zorg, verstrekt door gemeenten, moet je rekening houden met een eigen bijdrage aan het CAK.