Huisregels en Criteria

BIj Zero&Sano gelden een aantal huisregels waarvan niet wordt afgeweken. De belangrijkste is abstinentie, oftewel volledige onthouding van alcohol en drugs. Daarnaast zijn agressief en (sexueel) onbegrensd gedrag  onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Verder verwachten we dat onze cliënten actief deelnemen aan het 12-stappenprogramma, het huishouden en zich sociaal gedragen.

Bent u behandelaar of gemeentefunctionaris en wilt u meer weten over de criteria voor verwijzing, de aanvraag van een indicatie of heeft u vragen over andere specifieke aspecten met betrekking tot de zorg die Zero&Sano biedt, neemt u dan contact met ons op via contact we nemen dan binnen 48 uur contact met u op.

Niet iedereen komt in aanmerking voor een verblijf bij Zero&Sano. Om goede én passende zorg te kunnen bieden hanteren wij de volgende criteria.
Cliënten dienen:

  • Verslaving als primaire problematiek te hebben
  • In behandeling te zijn, of recent zijn geweest
  • Problematiek op verschillende leefdomeinen te ervaren.
  • Beperkingen in het dagelijks functioneren te ondervinden
  • Gemotiveerd te zijn om hun leven op basis van abstinentie in te richten en tijdens een intake bereidheid tot verandering te laten zien en tevens 18 jaar of ouder te zijn.

Reclasseringsmaatregel en/of ifzo hoeft geen probleem te zijn voor plaatsing bij Zero&Sano. Omwille van de complexiteit van deze gevallen vragen we contact op te nemen met Zero&Sano.