KOSTEN

Verblijf, begeleiding en dagbesteding in een beschermde woonomgeving.

Aan het verblijf bij Zero&Sano zijn vanzelfsprekend kosten verbonden.

Zorg in natura (ZIN) en maatwerkvoorziening

In veel gevallen wordt door gemeenten een WMO-indicatie voor zorg afgegeven op basis van een maatwerkvoorziening inclusief de componenten woon- en leefgeld. In dit geval worden de huur en een deel van het levensonderhoud door de gemeente betaald. Je moet er dan wel rekening mee houden dat kosten voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, uitjes etc voor eigen rekening zijn *.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Er zijn ook gemeenten die de financiering van zorg bij Zero&Sano in de vorm van een PGB verstrekken. In veel gevallen is het dan vereist dat jij iemand uit jouw netwerk aanwijst die samen met jou de verantwoording draagt voor de besteding van dit budget. In geval van een PGB zijn de kosten voor levensonderhoud, net als de kosten voor boodschappen, openbaar vervoer, uitjes, persoonlijke verzorging én de huur van de accommodatie volledig voor rekening van de bewoner. De kosten voor de zorg worden vergoed vanuit het PGB *.

Informatie

Vanzelfsprekend ondersteunen wij cliënten en eventueel hun familie bij de aanvraag van een WMO-indicatie voor zorg bij Zero&Sano. Wil je meer hierover weten of informatie ontvangen over hoe een en ander werkt, neem dan contact op met behulp van ons contactformulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Private funding

Private funding is natuurlijk ook mogelijk. Soms willen mensen, om begrijpelijke redenen, liever niet dat de zorg via de overheid wordt georganiseerd.

Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met behulp van het contactformulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

* In alle gevallen van zorg, verstrekt door gemeenten, moet je rekening houden met een eigen bijdrage aan het CAK (https://www.hetcak.nl/zelf-regelen)
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met één van onze casemanagers op 0180 745273