KWALITEIT

Zero&Sano is toonaangevend. Ook met betrekking tot de kwaliteit van de zorg. Om deze kwaliteit te toetsen, inzichtelijk te maken en te verbeteren maken we intensief gebruik van een Raad van Commissarissen, een cliëntenraad en doen we met regelmaat cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoek. We hebben een duidelijke klachtenregeling en we zijn aangesloten bij de Vereniging Kwaliteit Safehouses. Zero&Sano is ISO 9001:2015 gecertificeerd.

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Zero&Sano als maatschappelijke onderneming. Daarnaast staat de Raad van Commissarissen het Bestuur met raad, daad en advies en als klankbord terzijde. De Raad van Commissarissen vervult ook de werkgeversrol naar de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een honorarium dat voldoet aan de wettelijke regeling

Cliëntenraad

Conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), die bepaalt dat elke zorginstelling verplicht is om een cliëntenraad in te stellen, heeft Zero&Sano een cliëntenraad.

Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat, namens de cliënt en vanuit de ervaring van de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. De cliëntenraad wordt gevormd door cliënten en ex-cliënten. De samenstelling wordt in ieder geval niet door de zorginstelling bepaald en medewerkers van de zorginstelling zitten dan ook niet in de cliëntenraad.

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en houdt de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten. 

Onderzoek van de cliëntenraad onderschrijft hoe succesvol en belangrijk onze cliënten het traject bij Zero&Sano ervaren door de begeleiding met een gemiddelde van een 8.1 te waarderen.

[email protected]

ISO 9001:2015

Dé internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Sterk vereenvoudigd betekent ISO 9001: “Zeg wat je doet. Doe wat je zegt. Bewijs dit” Voor Zero&Sano betekent dit onder meer uniformiteit in processen ongeacht de locatie. Deze certificering helpt organisaties te beoordelen of ze in staat zijn om te voldoen aan de eisen van klant. Dit helpt ons voortdurend onze dienstverlening te verbeteren.

Cliënttevredenheidsonderzoek

We onderzoeken regelmatig de tevredenheid van cliënten en medewerkers. De uitkomsten hiervan worden besproken met de cliënten.

Vereniging Kwaliteit Safehouses

Zero&Sano is aangesloten bij de Vereniging Kwaliteit Safehouses. VKS zet zich in voor betaalbare, goed beheerde en verantwoordelijke safehouses.

Klachtenregeling

Wij nemen alle klachten serieus. Vanzelfsprekend zijn we aangesloten bij Klachtenportaal Zorg en hebben we een klachtenregeling. Hierin staat duidelijk omschreven hoe we omgaan met klachten, wie de klachtenfunctionaris is. Ook staat hier aanvullende informatie over de klachtencommissie. We voldoen daarmee ruimschoots aan de eisen die de wet Wkkgz stelt.