METHODIEKEN

METHODIEKEN

De begeleiding bij Zero&Sano is gebaseerd op methodieken die evidence-based zijn en gekwalificeerd; de Triple C methode en het 8 fasenmodel vormen daarbij de basis. Kenmerkend is de benadering volgens de 12-stappen en de multidisciplinaire aanpak vanuit het Minnesota model.

De 12-stappen

De 12-stappenbenadering is ontwikkeld door de zelfhulpgroepen van de AA (Alcoholics Anonymous)  als methodiek voor het bereiken van abstinentie bij alcoholproblemen. De AA werd in 1935 opgericht in New York door Bill Wilson en Bob Smith. 

Het Minnesota Model

Vanuit de wens naar een multidisciplinaire aanpak van verslaving is in 1950 in de Hazelden Kliniek in Minnesota, het Minnesota Model ontwikkeld. Dit model combineert een gedragstherapeutische en een ervaringsgerichte benadering. De behandeling en begeleiding bestaat uit professionele methodieken, zoals cognitieve gedragstherapie en uit inzichten vanuit de 12-stappen zelfhulpgroepen waarbij ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol speelt.

Triple C

Hans van Wouwe en Dick van de Weerd hebben de Triple C methodiek ontwikkeld. Bij Triple-C ligt de focus niet op wat iemand heeft, maar op wat iemand nodig heeft; het gaat niet om het beheersen van probleemgedrag, maar om herstel van het gewone leven. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie.

Het 8 Fasenmodel

In het 8-fasenmodel staan de leefgebieden, die voor iedereen van belang zijn, centraal: zingeving, wonen, financiën, relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten. Het begeleidingsproces bestaat uit acht fasen: van aanmelding tot uitstroom. Elke fase heeft specifieke doelen en werkwijzen.

Delen helpt

De 12-stappen kunnen in verschillende fasen ingedeeld worden. In de eerste fase (stap 1-3) erkent de verslaafde dat hij machteloos staat tegenover zijn verslaving en hulp nodig heeft van buitenaf. Vervolgens (stap 4-6) maakt de verslaafde de balans op; hoe heeft de verslaving hem en de mensen om hem heen geschaad? In de derde fase (stap 7-9) probeert de verslaafde de schade te herstellen. De laatste fase (10-12) gaat om een levenslange instandhouding van de nieuwe levensstijl en hulp bieden aan andere verslaafden.

Verschillende fasen

Bill Wilson en Bob Smith merkten tijdens een openhartig gesprek over de ellende van hun alcoholverslaving, dat het delen van hun ervaringen hen hielp om abstinent te blijven. Door deze ervaring richtten zij zelfhulpgroepen op. In deze groepen proberen deelnemers hun verslavingsproblematiek, zonder professionele begeleiding, de baas te worden. 

Wilson en Smith hadden een christelijke achtergrond. Zij zagen binnen zelfhulpgroepen een belangrijke rol weggelegd voor bepaalde beginselen uit het geloof, zonder zich te willen binden aan een godsdienst.

Behandeling

Behandeling volgens het Minnesota Model bestaat uit een klinische detoxificatie en een klinische behandeling. Deze klinische behandeling bestaat uit, onder andere, cognitieve gedragstherapie en wordt gecombineerd met medewerking van ervaringsdeskundigen. De klinische behandeling wordt gevolgd door langdurige nazorg in de vorm van deelname aan zelfhulpgroepen.

Chronische ziekte

Het Minnesota Model gaat er van uit dat verslaving een chronische en progressieve ziekte is, die mensen aantast in zowel lichaam, geest als ziel. De behandeling van verslaving vraagt daarom om een multidisciplinaire aanpak. Ten slotte gaat het Minnesota Model ervan uit dat alleen totale abstinentie tot herstel leidt. Abstinentie is dan ook het doel.

De 12-stappenbenadering vs. Minnesota Model

De 12-stappenbenadering is een onderdeel van het Minnesota Model. De 12-stappenbenadering werkt alleen met ervaringsdeskundigen. Het Minnesota Model is een multidisciplinaire aanpak. Naast ervaringsdeskundigen dragen klinische behandelingen bij aan het herstel.

Samenwerking

In de Triple C methodiek bouwt de begeleider een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met zijn fellows. Op basis van die relatie nemen fellows samen met hun begeleider deel aan een betekenisvol dagprogramma. Het zelfvertrouwen van de fellow groeit en hij ontwikkelt competenties die op hun beurt een positief effect hebben. Door de veilige woonsituatie, de relatie- en competentieopbouw, vermindert stress en probleemgedrag.

Doelgericht

Het doel van het 8 Fasenmodel is om cliënten weloverwogen te laten werken aan hun doelen. Zorginstellingen bieden hiermee concrete instrumenten aan om hun  cliënten hiermee te ondersteunen. Met behulp van het 8 Fasenmodel bieden zorginstellingen een planmatige aanpak in de individuele begeleiding van cliënten, waarbij de situatie en vraag van de cliënt centraal staan.