MISSIE EN VISIE

Zero&Sano wil binnen alle werkterreinen van de zorginstelling een veilige omgeving creëren waar mensen graag willen verblijven, werken en ook wanneer zij succesvol zijn uitgestroomd nog steeds graag terug blijven komen.

Zero&Sano staat voor mensen verbinden en het beste in elke persoon versterken. Zero&Sano helpt mensen hun doelen en ambities te bereiken.

‘Gemeenten zoeken een betrouwbare partner waarbij, vanuit bereikte resultaten, de investering in burgers  nuttig is gebleken’

Voor cliënten, stakeholders en samenwerkingspartners  moet Zero&Sano vanwege het aanbod en de succesvolle manier van begeleiden eerste en meest logische keuze zijn.

De filosofie van Zero&Sano is dat iedere verslaafde de mogelijkheid heeft te herstellen van verslaving en het recht heeft deze vrijheid te ervaren.

Onze missie is het ondersteunen en begeleiden van onze cliënten op weg naar een ‘nieuw’ leven, zonder middelengebruik.

Door persoonlijke benadering, individuele aandacht en de vrijheid waarin dit alles plaatsvindt onderscheidt Zero&Sano zich van de rest.

Zero&Sano biedt een omgeving waar men alle tools aangereikt krijgt om een stevige basis te leggen, met als doel uiteindelijk zelfstandig (veilig) leven en wonen.

‘Zero&sano staat voor de meest BETROKKEN aanbieder van beschermd wonen en begeleiding volgens 12 stappen Minnesota-model. Een relatief jonge organisatie, met zeer betrokken medewerkers. Een écht Rotterdams bedrijf met bijbehorende no nonsens mentaliteit; ‘Hands on, transparant, doelgericht en recht door zee!’

Wij ondersteunen cliënten om hun mogelijkheden optimaal te leren benutten. Alles wat wij doen moet toegevoegde waarde hebben voor onze cliënten. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van opleiding en trainingen, kwaliteit én ervaringsdeskundigheid bijdraagt aan de beste zorg.
Wij ontwikkelen ons daarom tot top expertisecentrum waar het gaat om beschermd wonen en begeleiding volgens het 12-stappen Minnesoata Model en verbeteren onze kwaliteit, veiligheid en manier van werken continue.

Zero&Sano is transparant over haar resultaten en publiceert deze in een maatschappelijk jaarverslag ieder jaar op  www.jaarverantwoordingzorg.nl.