ONZE AANPAK

Prettig voor cliënt én familie

Bij Zero&Sano heeft iedereen een persoonlijk begeleider. Dat is prettig voor cliënt én zijn familie. Vanzelfsprekend zijn we voor cliënt én familie 24/7 bereikbaar.
Het resultaat
De praktijk wijst uit dat deze aanpak werkt. 70% van onze cliënten rondt het programma succesvol af. Na een jaar is 85% van hen nog steeds abstinent.

Minnesota
Zero&Sano sluit aan op behandeling volgens het 12-stappen Minnesota model. Meer over het  Minnesota model

Stick with the winners

Onze aanpak

Met behulp van professionals én ervaringsdeskundigen zorgen wij ervoor dat je weer gewoon mee kan komen in de maatschappij.

Zero&Sano besteedt specifiek aandacht aan het bestendigen van het pril verkregen abstinentie van haar cliënten en werkt op basis van geheelonthouding. Zero&Sano stelt zich ten  doel dat al haar cliënten (weer/ opnieuw) participeren in de maatschappij.
Zero&Sano stimuleert, zoveel als mogelijk, het vergroten  van zelfstandigheid.
Zero&Sano zorgt ervoor dat haar cliënten zelf gezonde beslissingen gaan nemen en dat onafhankelijkheid opgebouwd wordt zodat cliënten hun eigen leven gaan leiden en de regie van het leven in eigen handen nemen.

Zero&Sano stimuleert persoonlijke eigenschappen verder te onderzoeken en gezonde keuzes  te leren maken, telkens gebruikmakend van ervaringsdeskundigheid en verwijzend naar het 12-stappenprogramma. Doordat cliënten gezonde beslissingen gaan leren nemen, leven zij bewuster en gaan ze verantwoordelijker om met keuzes. Hierdoor vergroten onze cliënten hun zelfstandigheid.

Zero&Sano streeft ernaar het sociaal netwerk van de cliënten te helpen vergroten en er worden mogelijkheden geboden om nieuwe contacten op te bouwen.
Hierbij staat vergroten van zelfstandigheid, zelfrespect, keuzevrijheid en maatwerk
voorop. De doelen van de cliënt zijn voor Zero&Sano telkens het uitgangspunt en er is veel aandacht voor de behoeften van de cliënt.

Waar cliënten groeien, groeit de omgeving mee.
Ouders, familie, kennissen zijn getuige van de vordering en verandering van onze cliënten en herstellen ook. Familiebanden worden opnieuw aangetrokken.
Door weer als volwaardig lid in de maatschappij te functioneren profiteren uitkeringsinstanties en de maatschappij op micro en macroniveau mee van het succes van onze cliënten.