Verslavingszorg PLUS ©

Verslavingszorg PLUS ©

Zero&Sano is meer dan een veilige tussenstap van kliniek naar maatschappij bij verslavingsproblematiek. We begeleiden ook mensen die naast verslavingsproblematiek te kampen hebben met ernstige beperkingen in het sociaal functioneren. Vaak hebben zij, zonder succes, al allerlei behandelingen gehad en/of hulpverleningstraject(en) doorlopen.

Een deel van onze cliënten heeft als diagnose ADHD, problemen in het Autistisch Spectrum, PTSS of is LVB. Zij ondervinden hinder van somberheid en suïcidaliteit, mishandeling, traumatisering en hechtingsproblematiek. Vaak hebben zij te maken gehad met criminaliteit, loverboy- en prostitutieproblemen, seksueel en/of fysiek misbruik.

Deze problemen kunnen samenhangen met verslavingsproblematiek en moeten dus ook gezamenlijk behandeld worden. Dit noemen wij Verslavingszorg PLUS©.

Zero&Sano Verslavingszorg PLUS ©. biedt begeleiding op de volgende leefgebieden:

  1. financiën
  2. dagbesteding
  3. huisvesting
  4. huishoudelijke relaties
  5. geestelijke gezondheid
  6. lichamelijke gezondheid
  7. ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen)
  8. opbouwen van een sociaal netwerk
  9. maatschappelijke participatie
  10. justitiële zaken