Verslavingszorg PLUS ©

Verslavingszorg PLUS ©

Zero&Sano is meer dan een veilige tussenstap van kliniek naar maatschappij bij verslavingsproblematiek. We begeleiden ook mensen die naast verslavingsproblematiek te kampen hebben met ernstige beperkingen in het sociaal functioneren. Vaak hebben zij, zonder succes, al allerlei behandelingen gehad en/of hulpverleningstraject(en) doorlopen.

Een deel van onze cliënten heeft als diagnose ADHD, problemen in het Autistisch Spectrum, PTSS of is LVB. Ook ondervinden zij veel hinder van problemen zoals somberheid en suïcidaliteit, mishandeling en traumatisering, hechtingsproblematiek of heeft te maken gehad met criminaliteit, loverboy- en prostitutieproblemen, seksueel en/of fysiek misbruik.

Onze ervaring en expertise heeft geleerd dat deze problemen kunnen samenhangen met verslavingsproblematiek en dus ook gezamenlijk behandeld moeten worden. Dit noemen wij Verslavingszorg PLUS ©

Zero&Sano Verslavingszorg PLUS ©. biedt begeleiding op de volgende leefgebieden:
1. financiën
2. dagbesteding
3. huisvesting
4. huishoudelijke relaties
5. geestelijke gezondheid
6. lichamelijke gezondheid
7. ADL (Algemene dagelijkse levensverrichtingen)
8. opbouwen van een sociaal netwerk
9. maatschappelijke participatie
10. Justitiele zaken

Ons begeleidingsteam bestaat uit een klinisch psycholoog, hoofd begeleiding en MBO- en HBO-opgeleide professionals en (gediplomeerde) ervaringsdeskundigen.
Zero&Sano begeleid haar cliënten volgens 8-fasenmode. Een deel van het team is tevens opgeleid en/of heeft ruime kennis van het Minnesota Model. Zo wordt tijdens groeps- en individuele begeleiding gebruik gemaakt van Motiverende Gespreksvoering, Psychotherapie, Reality Therapy en Cognitieve Gedragstherapie
Tijdens dagbestedings activiteiten wordt gebruikt gemaakt van het Triple-C model, wat staat voor herstel van het gewone leven. (Ontwikkelt door Hans van Wouwe & Dick van de Weerd.) De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. In tegenstelling tot andere behandelmodellen richt Triple-C zich niet op het beheersen van probleemgedrag, maar op ‘herstel van het gewone leven.

Financiering van begeleiding bij Zero&Sano kan op basis van private funding of een financiering vanuit de gemeentelijke WMO

Zero&Sano passende zorg?

Zero&Sano… passende zorg?
Ons administratief team, verzorgt de eerste screening van alle aanmeldingen. Deze medewerkers hebben een brede kennis van onze doelgroep en overzien het complete zorgaanbod van Zero&Sano.
Het doel van de eerste screening is te beoordelen of begeleiding bij Zero&Sano voor uw cliënt passend is. En zo ja… hoe u uw cliënt vervolgens zo snel mogelijk aanmeldt voor hulpverlening bij Zero&Sano.

Screening en Intake
Om een intake te kunnen aanbieden, werkt Zero&Sano intensief met u en het liefst met uw patiënt samen. De uitgangspunten voor onze screening zijn: zo min mogelijk belasting voor patiënt en verwijzer, van korte duur, snel en effectief.
Een eerste stap in de screening is het verzamelen van alle relevante informatie. Op basis van deze gegevens kan eventueel een intakegesprek plaatsvinden. Soms is meer informatie over uw cliënt nodig. Dan nemen wij telefonisch contact met u op voor aanvullende informatie.

Aanmelden Vragen of overleg
Eén voordeur voor verwijzers, cliënten en familie:
Welke methode van aanmelden u ook kiest, uw aanmelding komt binnen bij ons Centraal Aanmeldpunt.

U kunt natuurlijk ook voor vragen en overleg tijdens werkdagen rechtstreeks contact opnemen met Zero&Sano op 0180 745 273

U kunt op drie manieren clienten bij Zero&Sano aanmelden:
Contactformulier
Telefoon 0180 745 273
per email info@zerosano.nl

Bezoek en postadres administratie: Mathenesserweg 106 A, 3026 HH Rotterdam