VOOR VERWIJZER EN GEMEENTE

INTENSIEVE BEGELEIDING

Zero&Sano biedt intensieve begeleiding voor cliënten vanaf 16 jaar met psychische, psychosociale en/of verslavingsproblematiek. Ons programma sluit aan op een afgeronde behandeling volgens Minnesotamodel. Met behulp van de 12 Stappen leren cliënten in een veilige omgeving het leven opnieuw vorm te geven en hun zelfredzaamheid te vergroten. De zorg van Zero&Sano staat vanaf het eerste moment in het teken van uitstroom.

AANMELDING OP VOORDRACHT BEHANDELAAR

Cliënten worden aangemeld op voordracht van een behandelaar. Om een verblijf bij Zero&Sano te verantwoorden moet aan vastgestelde criteria worden voldaan. Bovendien moet cliënt minimaal een maand clean zijn en de motivatie hebben zijn of haar leven op basis van abstinentie in te richten.

VOOR EIGEN REKENING OF BETAALD VANUIT WMO

Een verblijf bij Zero&Sano komt voor eigen rekening of kan betaald worden uit een WMO-indicatie vanuit de gemeente(n).

BEGELEIDING VOLGENS HET 8-FASENMODEL

De begeleiding van een cliënt gaat volgens het 8-fasenmodel, hierbij wordt gebruik gemaakt van methodes als motiverende gespreksvoering. Tijdens het gehele traject gaat er natuurlijk veel aandacht naar terugvalpreventie.

PRINCIPES

Belangrijke principes bij Zero&Sano zijn; compassie, solidariteit, respect, begrip van en voor de individuele situatie, onbevooroordeeld zijn, hoop en geloof in eigen regie, kracht en kunnen. De bejegening is respectvol, er is veel oog voor wat de cliënten zelf belangrijk vinden.

PERSOONLIJK PLAN VAN AANPAK EN VOORTGANG

De persoonlijk begeleider maakt met elke cliënt een persoonlijk plan van aanpak waarin zijn doelen komen te staan. De inhoud en voortgang wordt driemaandelijks geëvalueerd aan de hand van de Zelfredzaamheidsmatrix en indien nodig bijgesteld.

HUISREGELS

Bij Zero&Sano gelden een aantal huisregels waarvan nooit wordt afgeweken. De belangrijkste is abstinentie, volledige onthouding van alcohol, drugs, gamen en gokken. Daarnaast zijn agressie en (sexueel) onbegrensd gedrag onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Verder verwachten we dat onze cliënten actief deelnemen aan het 12-stappenprogramma, het huishouden en zich sociaal gedragen.

Cliëntenadministratie

Centraal vanuit ons hoofdkantoor in Rotterdam voeren wij onze cliëntenadministratie. Deze zorgt voor het verschaffen van correcte informatie, en draagt zorg voor de registratie van gegevens. Vanaf het moment van aanmelding, tijdens de plaatsing tot aan ambulante zorg en de uiteindelijke uitstroom. Wanneer het nodig is, neemt de cliëntenadministratie proactief contact op om het cliëntdossier compleet te krijgen of deze aan te passen als de situatie daar om vraagt. De cliëntenadministratie heeft vanaf de intake tot na de uitstroom intensief contact met behandelaar(s) en gemeente.

Intakegesprek

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Hierin gaan we, eventueel samen met familie en naasten, zorgvuldig in op de individuele zorgvraag. Daarnaast bespreken we de randvoorwaarden zoals zelfstandige bijdrage en huisregels.  

Het intakegesprek duurt gemiddeld een uur.

Vragen

Bent u behandelaar, arts, of gemeentefunctionaris en wilt u meer weten over de criteria voor verwijzing, de aanvraag van een indicatie of heeft u vragen over andere specifieke aspecten met betrekking tot de zorg die Zero&Sano biedt, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.