VOOR WIE

Voor wie

Zero&Sano is er voor iedereen vanaf 16 jaar oud met psychische, psychosociale of verslavingsproblematiek.

Psychische of psychosociale problematiek

We weten uit de praktijk dat er bij verslavingsproblematiek ook vaak sprake is van psychische of psychosociale problematiek. Deze kan voorafgaand aan behandeling bekend zijn. Meestal komt dit tijdens behandeling naar voren.

Wat betekent dit?

De term ‘psychisch probleem’ is breed. Het loopt, grofweg, uiteen van slaapproblemen en fobieën tot stoornissen zoals schizofrenie, autisme, bipolaire stoornis en ADHD. Psychosociale problemen zijn sociale problemen veroorzaakt door psychische problemen.

In de praktijk

Onze fellows hebben moeite met bijvoorbeeld werk, financiën, dagbesteding en gezond leven. Onze ondersteuning is vraaggericht en staat vanaf dag 1 in het teken van uitstroom; weer zelfstandig deelnemen aan de maatschappij.

INDIVIDUEEL BEGELEIDINGSPLAN

Er is geen strikte omschrijving van de problematiek en stoornissen die passen binnen Beschermd Wonen. Alle fellows hebben een individueel behandelplan dat precies afgestemd is op hun behoefte met betrekking tot psychische of psychosociale problematiek.