WANNEER
KOM JE IN
AANMERKING

Toelatingscriteria en uitsluitingscriteria.

Om in aanmerking te komen voor een traject bij Zero&Sano gelden toelatingscriteria en uitsluitingscriteria. Samen met de doorverwijzer speelt de gemeente waar de kandidaat-fellow woont, een belangrijke rol.

Familieleden en naasten

Als dit wenselijk is, betrekken we graag familieleden en naasten. We doen dit het liefst al vanaf de aanmelding. In periodieke evaluaties bespreken we gezamenlijk de voortgang van de cliënt.

Toelatingscriteria

De kandidaat:

 • heeft gedragsproblematiek en/of verslavingsproblematiek
 • is in behandeling volgens het 12-stappen Minesota Model, of is dat recentelijk geweest
 • ervaart problematiek op verschillende leefdomeinen
 • ondervindt beperkingen in het dagelijks functioneren
 • is gemotiveerd om zijn leven op basis van abstinentie in te richten en tijdens een intake bereidheid tot verandering te laten zien
 • is 16 jaar of ouder

De uitsluitingscriteria

Onderstaande punten kunnen reden zijn om geen traject aan te gaan:

 • Ernstige psychiatrische actieve (secundaire) problematiek
 • Medicatiegebruik waardoor kandidaat-fellow niet meer voldoende op cognitief niveau aanspreekbaar is
 • Ernstige gedragsproblematiek met risico’s voor de veiligheid van de kandidaat-fellow, of zijn omgeving
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Een lichamelijke beperking of chronische ziekte waarvoor medische of verzorgende handelingen nodig zijn

We helpen graag

Een traject bij Zero&Sano is op voordracht van een behandelaar of via het zorgloket van de WMO, een sociaal (wijk)team, de GGD of Team Jeugd en Gezin. 

Wij helpen graag met de aanvraag en alle aspecten die hierbij komen kijken.