WERKWIJZE

Gericht op oplossingen

Met behulp van professionals én ervaringsdeskundigen zorgen wij ervoor dat je weer gewoon mee kan komen in de maatschappij. Ons programma is gericht op oplossingen. Oplossingen voor situaties die misschien nu nog onrealistisch lijken. Denk hierbij niet alleen aan persoonlijke verzorging en het plannen, organiseren en uitvoeren van dagelijkse zaken maar ook aan het vinden en vervullen van een zinvolle dagbesteding. Denk ook aan het opbouwen van een gezond sociaal netwerk en agendabeheer. En ‘last’ maar zeker niet ‘least’, het (re)organiseren én bewaken van je financiën, het nakomen van afspraken en het voeren van belangrijke gesprekken.

Zero&Sano biedt een programma aan verslaafden in herstel dat aansluit op een afgeronde behandeling volgens Minnesotamodel. Met behulp van de 12 Stappen leren cliënten in een veilige omgeving het leven opnieuw vorm te geven en hun zelfredzaamheid te vergroten.

Cliënten worden aangemeld op voordracht van een behandelaar. Om een verblijf bij Zero&Sano te verantwoorden moet aan vastgestelde criteria worden voldaan. Bovendien moet men minimaal een maand clean zijn en de motivatie hebben zijn of haar leven op basis van  abstinentie in te richten.
Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats met Zero&Sano waarbij ook de verwachtingen en de randvoorwaarden zoals zelfstandige bijdrage en huisregels worden besproken.
Een verblijf bij Zero&Sano komt voor eigen rekening of kan betaald worden uit een WMO-indicatie vanuit de gemeente(n).

Begeleiding volgens het 8-fasenmodel
De begeleiding van een cliënt gaat volgens het 8-fasenmodel, hierbij wordt gebruik gemaakt van methodes als motiverende gespreksvoering, groepspsychotherapie, Reality Therapy, Rational-Emotive Therapy en cognitieve gedragstherapie. Tijdens het gehele traject gaat er natuurlijk veel aandacht naar terugvalpreventie.

Belangrijke principes bij Zero&Sano zijn; compassie, solidariteit, respect, begrip van en voor de individuele  situatie, onbevooroordeeld zijn, hoop en geloof in eigen regie, kracht en kunnen. De bejegening is respectvol, er is vanzelfsprekend veel oog voor wat de cliënten zelf belangrijk vinden.

Een zorgverlener maakt met de cliënt een persoonlijk plan van aanpak waarin zijn doelen komen te staan. De inhoud en voortgang wordt regelmatig geëvalueerd met behulp van Zelfredzaamheids-Matrix en zonodig bijgesteld

BIj Zero&Sano gelden een aantal huisregels waarvan niet wordt afgeweken. De belangrijkste is abstinentie, oftewel volledige onthouding van alcohol en drugs. Daarnaast zijn agressie en (sexueel) onbegrensd gedrag  onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Verder verwachten we dat onze cliënten actief deelnemen aan het 12-stappenprogramma, het huishouden en zich sociaal gedragen.

Wilt u meer weten over de criteria voor verwijzing, de aanvraag van een indicatie of heeft u vragen over andere specifieke aspecten met betrekking tot de zorg die Zero&Sano biedt, neemt u dan contact met ons op via contact we nemen dan binnen 48 uur contact met u op.

Niet iedereen komt in aanmerking voor een verblijf bij Zero&sano. Om goede én passende zorg te kunnen bieden hanteren wij de volgende criteria.

Cliënten dienen:

  • Verslaving als primaire problematiek te hebben.
  • In behandeling te zijn, of recent zijn geweest.
  • Problematiek op verschillende leefdomeinen te ervaren.
  • Beperkingen in het dagelijks functioneren te ondervinden.
  • Gemotiveerd te zijn om hun leven op basis van abstinentie in te richten en tijdens een intake bereidheid tot verandering te laten zien en 18 jaar of ouder te zijn.

Reclasseringsmaatregel en/of ifzo hoeft geen probleem te zijn voor plaatsing bij Zero&Sano. Omwille van de complexiteit van deze gevallen vragen we contact op te nemen met Zero&Sano.

with a little help from your friends